18 Ocak 2012 Çarşamba

Aileiçi Şiddete SONAile Mahkemesi Hâkimi, kanunun 1. maddesine dayanarak kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin;

a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması,

b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması,

c) Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,

ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,

d) Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,

e) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması,

f) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması. Hakkında karar verecektir. Bu tedbirler en çok 6 ay süreli olabilir. Kusurlu olan eş, verilen tedbir kararı konusunda uyarılır. Tedbire uymadığında hapis cezası mahkûm edileceği de uyarıda belirtilir.

Eş (veya şiddeti uygulayan diğer aile bireyi) ne kadar süre ile hapsedilebilir?

Eğer mahkemece alınan tedbire şiddet uygulayan aile bireyi riayet etmiyorsa, yaptığı hareket, başka bir suçu oluşturmuyorsa, 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilecektir. Şiddet uygulayan aile bireyi, tedbire aykırı davranışı ile aynı zamanda başkaca bir suçu daha işliyorsa, o suça ilişkin ceza ayrıca uygulanacaktır.

Mağdurların yaşam düzeyleri göz önüne alınarak, ailenin geçimine katkı sağlayan kişi hakkında bu tedbirler uygulanıyor ise, ayrıca tedbir nafakası daha önce uygulanmadıysa, bu kanuna göre tedbiren nafakaya da hükmedilebilir. Böylece, şiddet uyguladığı için örneğin evden uzaklaştırılan eşinizden nafaka da talep edebilir, zor duruma düşmekten alıkonulabilirsiniz.

Ailenin Korunması Hakkında Kanundan yararlanmak için, harç ödemezsiniz, ancak posta masrafına hazırlıklı olun. Zira alınan karar, şiddeti uygulayan aile bireyine tebliğ edilecektir. 1 adet posta pulu bugün itibariyle 4,5 YTL dir.

Eğer kanun kapsamında koruma kararı alındı ise ancak hakkında bu karar alınan kişi karara uymuyorsa, örneğin evden uzaklaştırılan eşiniz eve zorla girmeye çalışıyorsa derhal en yakın karakolu arayın. Durumu izah edin. Onlar gerekeni yapacak ve şikâyetinizi savcığa intikal ettirecektir. Savcılık sizin adınıza Sulh Ceza Mahkemesinde dava açacaktır..

0 yorum: